Velkommen til Rent hav

Kartløsning

Rent hav samler kartfestet data om marin forsøpling. Nyttig for å få oversikt og kunne planlegge ryddeaktivitet.

Gå til

Kommer snart

Statistikk

Se statistikk over nasjonal ryddeaktivitet, funnstatistikk og hent ut ryddetall.

Kommer snart

Innmeldinger

Oversikt over bilder fra innmeldt forsøpling og kartlegging.
Vis, endre eller legg til tiltakskort.

Kommer snart – er tilgjengelig via Kartportalen

Aktør- og ressursoversikt

Få oversikt over aktører som jobber med marin forsøpling og tilgjengelige ressurser.

Hentepunkter

Legg til, endre og vis oversikt over hentepunkter.

Gå til

OSPAR

Se oversikt over nasjonale OSPAR-registreringer.

Gå til

Om Rent hav

Rent hav er nasjonal forvaltningsløsning for marint forsøpling. Rent hav samler og forvalter informasjon fra frivillige gjennom Rydde (ryddenorge.no) og fra forskning og forvaltning.

Rent hav gir oversikt, og gjør det enklere å planlegge og koordinere oppryddingstiltak.

Rent hav bidrar til kunnskapsbasert opprydding av marin forsøpling.

I Rent hav vil du finne informasjon forvaltet av Senter for oljevern og marint miljø, kombinert med data og informasjon fra andre kilder.

Noe informasjon i Rent hav er åpent for alle, annet er begrenset til de ulike forvaltningsaktørene. Ta kontakt med Senter for oljevern og marint miljø for mer informasjon.