Kartløsning

Rent hav samler kartfestet data om marin forsøpling. Kartene gir god oversikt for deg som skal planlegge ryddeaktiviteter.

Gå til kart

Ryddestatistikk

Her finner du nasjonal statistikk fra ryddeaktiviteten i Rydde. Du kan hente ut ryddetall.

Gå til statistikk

OSPAR-strandregisteret

Få tilgang til oversikt over strendene og registreringen av marin forsøpling fra det nasjonale arbeidet i OSPAR.

Gå til OSPAR-strandregisteret

Om Rent hav

Rent hav er den nasjonale forvaltningsløsningen for marin forsøpling, utviklet av Senter for oljevern og marint miljø. Rent hav er for deg som jobber med marin forsøpling når det gjelder planlegging, koordinering, forskning eller næringsliv. Rent hav henter og viser data fra frivillig strandrydding gjennom Rydde.

I Rent hav finner du informasjon og data forvaltet av Senter for oljevern og marint miljø, og data og informasjon fra andre kilder.

Sammen med Rydde skal Rent hav på sikt tilby systemer og informasjon for å styrke koordineringen og planleggingen av ryddetiltak der behovet er størst. Kartløsningens mål er å samle og vise data og statistikk om marin forsøpling nasjonalt, gi oversikt og bidra til samhandling.

Noe av informasjonen i Rent hav er åpnet for alle, mens noe er kun tilgjengelig for ulike forvaltningsaktører.

Ta kontakt med Senter for oljevern og marint miljø for mer informasjon og for å få brukertilgang.